Uitnodiging brainstorm GTTC dinsdag 26 maart

Beste leden van GTTC,
Jullie hebben vanaf 4 november vorig jaar een ledenenquête kunnen invullen. Die enquête ging over van alles: de vereniging als geheel, de activiteiten en sfeer, maar ook de accommodatie, trainingen en communicatie. Het doel was en is om uiteindelijk tot een nieuw beleidsplan te kunnen komen.
Het voelt goed om te vermelden dat meer dan de helft van de leden er een heeft ingevuld. Dank voor jullie inspanning! Hierdoor hebben wij een goed beeld kunnen krijgen wat er onder de leden zoal leeft.
Op de vraag waar GTTC zich in haar nieuwe beleidsplan vooral op zou moeten richten is als volgt geantwoord:
Op een gedeelde eerste plek: Vrijwilligers en jeugdopleiding
Op de tweede plek: Sponsoren
De verdere resultaten van de enquête willen we graag kort aan jullie presenteren, maar we willen vooral graag in een ongedwongen en interactieve sfeer bespreken hoe we met elkaar een eerste stap zouden kunnen zetten in vrijwilligersbeleid. Dit gaan we doen door middel van een gestructureerde brainstorm onder leiding van Ruud en Thomas op dinsdagavond 26 maart van 19:30 tot 21:00 uur. We richten ons in deze brainstorm uitsluitend op het vrijwilligersbeleid. Dit zien wij als vertrekpunt. Met de jeugdopleiding gaan we uiteraard verder, maar daarvoor moet dan wel eerst de basis staan. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn hierbij van harte uitgenodigd. Ook de wat oudere jeugdleden zijn uiteraard net zo welkom!
We zouden het zéér waarderen als je komt. Voor een kop koffie en wat lekkers wordt gezorgd. Er komt nog een herinnering een paar dagen van tevoren en ook in de trainingen wordt de komende weken hier aandacht aan besteed.
Deze avond is er jeugdtraining van 17:00 tot 18:30 uur als normaal. De jeugdtraining van 18:30 tot 20:00 uur wordt met een half uur ingekort en Bobs training van 20:00 tot 21:30 uur komt in zijn geheel te vervallen.
Graag tot dinsdag de 26e!
To top