ALV GTTC aanstaande donderdag 10 oktober om 20:00 uur (geen training)

Beste leden

Zoals jullie wellicht weten, wordt de alv gehouden op 10 oktober, start 2000.

Het belooft een zeer boeiende ALV te worden; vele gttc- ers met goede ideeën hebben zich recent gemeld bij het bestuur  en er waait weer een energieke wind in de club.

Graag willen we jullie kort informeren over de laatste stand van zaken op financieel & technisch gebied , maar bovenal willen we jullie meenemen in onze plannen en de plannen van diverse leden voor een mooie toekomst van de club.

Wij, als bestuur, zien de alv zeker als een mooie aftrap en zien uit naar jullie komst.

Met vriendelijke groet

 

Het GTTC bestuur

To top