Extra vrijspeelmomenten

GTTC begint gezellig druk te worden, waar leden in het verleden soms nog wel eens een training oversloegen, komen de meesten leden nu structureel naar de trainingen toe. Dit is toch wel een signaal dat iedereen het naar de zin heeft en misschien wel graag progressie wil maken!

Omdat leden graag op de club zijn, is het belangrijk voldoende mogelijkheden te creëren voor iedereen om zo vaak iedereen wil te kunnen tafeltennissen. Hier is in eerste instantie de vrijspeelmiddag op zondag van 14:00 uur t/m 17:00 uur uit ontstaan wat een enorm succes is gebleken.

De nieuwe competitie-indeling is bekend en voor de meesten van jullie begint deze vanaf volgende week weer. De nieuwe competitie-indeling heeft er voor gezorgd dat er extra ruimte is om te kunnen vrijspelen. Aangezien de zaal op deze tijden toch al gehuurd wordt ontstaat er ruimte om extra vrij te spelen. Hieronder volgen de aangewezen data en tijden;

-((aankomende))Zaterdag 27 jan vanaf 17:00 uur t/m 22:30 uur             seniorent. 4 competitie                                    Max. 3/4 tafels vrijspelen

-Vrijdag 9 februari vanaf 20:15 t/m 22:30 uur                                             seniorent. 6 competitie                                     Max. 3/4 tafels vrijspelen

-Zaterdag 10 februari vanaf 12:00 t/m 14:00 uur (onder voorbehoud)  nieuwe leden competitie                                   Max. 2/3 tafels vrijspelen

-zaterdag 17 februari vanaf 16:00 t/m 20:30 uur                     seniorent. 2 competitie                                Max 3/4 ’s middags, max 3 tafels avond

-Vrijdag 9 maart vanaf 20:15 t/m 22:30 uur                                      seniorent. 8 en 10 competitie                                    Max 2/3 tafels vrijspelen

-zaterdag 17 maart vanaf 12:00 t/m 20:30 uur                               seniorent. 2 competitie                            max 3 tafels avond

-zaterdag 7 april vanaf 17:00 t/m 20:30 uur                                                 seniorent. 1 competitie                                     Max 3 tafels vrijspelen

-zaterdag 14 april vanaf 12:00 t/m 20:30 uur                       jeugdt.3 en 4, seniorent. 1 competitie                            Max 3/4 ’s middags, max 3 tafels avond

 

Houd er rekening mee dat op deze dagen de competitie het belangrijkste is. Het neerzetten van de tafels doe je in overleg met de competitieteams. Ander puntje is dat het er een beperkt aantal tafels voor het vrijspelen beschikbaar is, dus houd daar ook rekening mee als er meerdere mensen aan de kant zitten. Dit seizoen gaan we ervaren hoe deze opzet bevalt.

Namens het bestuur wens ik iedereen weer een succesvolle competitie/vrijspeelavonden!

 

To top