Hapklare brokken

Om nog maar een keer terug te komen op de avond van GTTC: er is een structureel tekort aan vrijwilligers. Het is echter gebleken dat het grootste deel van de leden heus wel iets wil doen voor de club, maar niet precies weet waar het iets kan betekenen. Daarom zijn de zogeheten “hapklare brokken” in het leven geroepen: concrete werkzaamheden en activiteiten die de grootste kans van slagen hebben wanneer meer leden zich ervoor inzetten.

Hieronder de “hapklare brokken” waar op dit moment behoefte aan is.

Stuur een mailtje naar bestuur@gttc.nl wanneer je je geroepen voelt iets te betekenen voor één van onderstaande werkzaamheden en/of activiteiten.

Omschrijving Naam 1 Naam 2 Naam 3
De kantine een make-over geven
Sponsorfacturen en een bedankbrief schrijven voor onze Ratelsponsoren
Clubkampioenschappen organiseren
Jeugdsponsorloop organiseren
Eindejaars BBQ organiseren
Jubileumtoernooi organiseren
To top