Klaverjassen op vrijdag 15 december

Hallo, vrijdag 15 december is er weer het klaverjastoernooi. Aanvang 20.00 uur in de kantine. Velen van jullie kennen het inmiddels, voor leden, oud-leden, ouders jeugdleden en aanverwanten. Opgave via e-mail: jmhaen@home.nl. We hopen op een grote opkomst. Jan en Ina d’Haen.

To top